ข่าวการแข่งขันเทนนิส

การคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ

ประจำปี 2557

- วันที่ 18 - 21 ม.ค.57

- ประกาศรายชื่อ 26 ธ.ค.56

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  คลิ๊กที่นี่

  CV TENNIS CLUB

ขอขอบคุณ และ ชื่นชม สำหรับกิจกรรมดีดี และความตั้งใจจริง ของ CV SPORT CLUB โดยคุณทวีและทีมงาน รวมถึง Air Asia ผู้ให้การสนับสนุน

ขอขอบพระคุณ บริษัท Synergy Worldwide สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุด Wellness สำหรับนักกีฬา

Synergy WorldWide

สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถโทรสั่งซื้อโดยตรง จากบริษัทได้ด้วยตัวเอง กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ใช้หมายเลข 1382082 ในการสั่งซื้อ Tel. 02-6246600

 

ประกาศ

เพื่อป้องการผิดพลาด  กรุณาตรวจสอบ วันเวลา การแข่งขัน กับผู้จัดแต่ละรายการโดยตรง

 

    


 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์

 
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชมรมเทนนิสจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันเทนนิส

Iายการ :SAMUTSAKHON OPEN ครั้งที่ 7

วัน-เวลา3 - 5 พ.ค.57
รุ่นอายุ เยาวชน 14 ปี,18 ปี ชาย,หญิง คู่เดี่ยว และทั่วไป คู่ผสม
 
ณ สนามเทนนิสสาครบุรี (ข้างศาลเจ้าหลักเมือง)และสนามวิทยาลัยในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร 


วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักกีฬาเทนนิสได้แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาเทนนิส 
2. เพื่อให้นักกีฬาเทนนิสมีโอกาสแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์และพัฒนาตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมลดอาชญากรรมและสารเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร 
5. เพื่อหาเงินเป็นกองทุนสนับสนุนนักกีฬาเทนนิสจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมในการแข่งขันพัฒนาฝีมือหรือการแข่งขันระดับชาติ
ประเภทการแข่งขัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557 
1. ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ,18 ปี เดี่ยว,คู่ หญิง – ชาย (จำกัดมือ 1 – 50 ห้ามลงแข่งขัน) 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557 
2. ประเภทประชาชนชายทั่วไป เดี่ยว , คู่ (จำกัดมือ 1 – 50 ห้ามลงแข่งขัน) อายุ 14 ปีขึ้นไป 
3. ประเภทคู่ผสมอายุรวมไม่ต่ำกว่า 80 ปี หญิงอายุไม่ต่ำกว่า 35 ชายอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี (นักกีฬาชาย ต้องไม่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม A และ B ในรายชื่อของสมาคมเทนนิสสูงอายุแห่งประเทศไทยปัจจุบัน) 
4. รับสมัครประเภทละไม่เกิน 16 คู่ สมัครก่อนมีสิทธิก่อน 
5. สอบถามรายละเอียด สมัครทางโทรศัพท์ หรือ facebooK สมอทองท้องทะเล FAX 034 – 435655 
จ.อ.พรสวรรค์ พึ่งพร 081 – 7926863 , 02 – 4754173 
ด.ต.รังสันต์ พลายเพชร 081 - 6481277
ค่าสมัครแข่งขัน 
- เยาวชนเดี่ยว 300 บาท , เยาวชนคู่ๆ ละ 400 บาท ชำระเงินในวันที่ 4 พ.ค.57 เวลา 08.00 น. - 08.30 น. 
- ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป 400 บาท คู่ทั่วไป , คู่ผสม , คู่ละ 600 บาท ชำระเงิน ในวันที่ 3 พ.ค.57 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. 
รางวัลการแข่งขัน 
1. รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเกียรติบัตร 
4. เยาวชนที่แพ้ไม่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศจะได้รับของรางวัลปลอบใจทุกคน 
- หมายเหตุ เงินรางวัลที่ตั้งไว้จะต้องมีนักกีฬาลงแข่งขัน 16 คู่ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่านั้นเงินรางวัลจะพิจารณาลดหย่อนลงมาตามความเหมาะสม 
ระเบียบการแข่งขันและกติกาในการแข่งขัน 
1. นักกีฬาลงแข่งขันได้ไม่เกินคนละ 2 ประเภท 
2. วิธีการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศใช้ 8 เกมส์ ดิวส์ แต้มเดียว 8 เท่าไทเบรก 7 แต้ม 
3. หลังจากประกาศเรียกนักกีฬาลงสนามแล้ว ไม่ลงแข่งขันภายในเวลา 15 นาที ให้ถือว่าคู่แข่งขันชนะผ่าน 
4. หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันชมรมเทนนิสจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ชี้ขาด 
5. นักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันหากเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ 
6. นักกีฬาต้องพร้อมแข่งขันภายใต้แสงไฟ ในกรณีแข่งขันเลยเวลา 18.30 น. 
7. กฎระเบียบอย่างอื่นที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้กติกาแข่งขันของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย 

การจัดสายแข่งขัน 
1. การจัดสายแข่งขันทุกประเภทจัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
2. การจัดสายใช้วิธีจัดสายแบบ จับสลากแบ่งสาย นักกีฬาที่สมัครหน้างานไม่มีการวางมือให้ 
3. ประเภทใดที่ผู้สมัครไม่ครบ 8 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสรุปจะจัดหรือไม่ 
4. จัดสายแข่งขันประชาชนชายเดี่ยว ชายคู่ทั่วไป,คู่ผสม ในวันที่ 3 พ.ค. 2557 เวลา 08.30 น. ณ สนามเทนนิสสาครบุรี (ข้างศาลเจ้าหลักเมือง) 
5. จัดสายแข่งขันเยาวชน ในวันที่ 4 พ.ค.57 เวลา 08.30 น. 

วันและเวลาการแข่งขัน เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

วันที่ 3 พ.ค.57 08.00 น. – 08.30 - ลงทะเบียนนักกีฬา 
08.30 น. - จับสายแข่งขัน 
09.00 น. - แข่งขัน คู่ผสม 80 ปี 
- แข่งขันชายเดี่ยวทั่วไป 
- แข่งขันชายคู่ทั่วไป

วันที่ 4 พ.ค.57 08.00 น. – 08.30 - ลงทะเบียนนักกีฬา 
08.30 น. - จับสายแข่งขัน
09.00 น. - แข่งขัน เยาวชนชายเดี่ยว และ หญิงเดี่ยว 14 ปี 
- แข่งขัน เยาวชนชายเดี่ยว และ หญิงเดี่ยว 18 ปี 
- แข่งขัน เยาวชนชายคู่ และ หญิงคู่ 14 ปี 
- แข่งขัน เยาวชนชายคู่ และ หญิงคู่ 18 ปี 
วันที่ 5 พ.ค.57 09.00 น. - รอบรอง และรอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท 
18.00 น. - ปิดการแข่งขัน มอบรางวัล 

หมายเหตุ วันและเวลา มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 

mail : e-mail :punthai2000@hotmail.com
tel : Telephone :081-7926863

ข่าวเทนนิสเยาวชน "บินสู่ฝัน 3" 2014