THAIOIL JUNIOR CHAMPIONSHIPS

ใบสมัครแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัคร

e-mail : Thaioilclubtennis@gmail.com

Tel : 089-602-8975, 089-602-8907

ขอขอบพระคุณ บริษัท Synergy Worldwide สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุด Wellness สำหรับนักกีฬา

Synergy WorldWide

สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถโทรสั่งซื้อโดยตรง จากบริษัทได้ด้วยตัวเอง กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ใช้หมายเลข 1382082 ในการสั่งซื้อ Tel. 02-6246600

 

ประกาศ

เพื่อป้องการผิดพลาด  กรุณาตรวจสอบ วันเวลา การแข่งขัน กับผู้จัดแต่ละรายการโดยตรง

 

    


 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์

 
 

รับสมัคร ตัวแทนนักกีฬาไทย

เข้าร่วมการแข่งขัน  อาเซียนสคูลเกมส์

ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

ณ ประเทศฟิลิปปินส์

รายละเอียดเพิ่มเติม